شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

کارآفرینی گرایش بخش عمومی


زبان تخصصی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218405
زبان تخصصی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218405
زبان تخصصی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218405
زبان تخصصی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218405
زبان تخصصی

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: