شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی


زلزله شناسی 2

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1116494
زلزله شناسی 2

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1116494
زلزله شناسی 2

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: