شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری


سازماندهی و رهبری

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1314026
سازماندهی و رهبری

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1314026
سازماندهی و رهبری

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1314026
سازماندهی و رهبری

90-91-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: