شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

اقتصاد کشاورزی گرایش تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی 93 و قبل


سمینار تحقیق و تتبع نظری آموزش محوری

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1411437
سمینار تحقیق و تتبع نظری آموزش محوری

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: