شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زمین شناسی رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ورودی93وبعد


سنگ های غیرکربناتی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1116425
سنگ های غیرکربناتی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: