شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته


سیستمهای خبره

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218338
سیستمهای خبره

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218338
سیستمهای خبره

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان

به ما امتیاز دهید: