شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک


سیستم های اطلاعاتی مدیریت

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218679
سیستم های اطلاعاتی مدیریت

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218679
سیستم های اطلاعاتی مدیریت

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218679
سیستم های اطلاعاتی مدیریت

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218679
سیستم های اطلاعاتی مدیریت

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218679
سیستم های اطلاعاتی مدیریت

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: