شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری


سیستم های اطلاعات مدیریت

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1314027
سیستم های اطلاعات مدیریت

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1314027
سیستم های اطلاعات مدیریت

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1314027
سیستم های اطلاعات مدیریت

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1314027
سیستم های اطلاعات مدیریت

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1314027
سیستم های اطلاعات مدیریت

90-91-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: