شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی علوم تربیتی برنامه ریزی درسی

ردیفکد درسنام درس
1
1211218
آمار استنباطی پیشرفته
2
1211040
اصول برنامه ریزی درسی
3
1211456
اصول و روش های آموزش مداوم و بزرگ سالان
4
1211214
اصول و روش های آموزش مداوم و بزرگسالان
5
1211215
اصول و روش های ارزش یابی در برنامه ریزی درسی
6
1211211
اصول و روش های برنامه ریزی درسی
7
1211213
برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش پیش دبستانی
8
1211219
برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش دبستانی
9
1211224
برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش راهنمایی و دبیرستان
10
1211221
تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته در برنامه ریزی درسی
11
1211012
روش های آماری در علوم تربیتی
12
1211223
روش های تحقیق پیشرفته و کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی
13
1211217
روش های تدریس پیشرفته
14
1212250
زبان تخصصی
15
1211459
علوم تربیتی حدود و قلمرو آن
16
1211038
فلسفه آموزش وپرورش
17
1211222
فناوری آموزشی پیشرفته
18
1211231
مدیریت فرآیند آموزش
19
1211455
مدیریت فرایند آموزش
20
1211019
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
21
1211216
مکاتب فلسفی و آرای تربیتی
22
1211220
نظریه های برنامه ریزی درسی
23
1211212
کاربرد تئوری ها و اصول یادگیری در برنامه ریزی درسی

به ما امتیاز دهید: