شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی


فرایند خط مشی گذاری

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218186
فرایند خط مشی گذاری

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218186
فرایند خط مشی گذاری

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218186
فرایند خط مشی گذاری

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1218186
فرایند خط مشی گذاری

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1218186
فرایند خط مشی گذاری

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1218186
فرایند خط مشی گذاری

93-94-نیمسال-دوم

2000 تومان
1218186
فرایند خط مشی گذاری

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1218186
فرایند خط مشی گذاری

92-93-نیمسال-اول

1000 تومان
1218186
فرایند خط مشی گذاری

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1218186
فرایند خط مشی گذاری

90-91-نیمسال-دوم

0 تومان
1218186
فرایند خط مشی گذاری

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1218186
فرایند خط مشی گذاری

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1218186
فرایند خط مشی گذاری

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: