شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب کار الکترونیک


فناوری اطلاعات

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218356
فناوری اطلاعات

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218356
فناوری اطلاعات

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218356
فناوری اطلاعات

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1218356
فناوری اطلاعات

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان
1218356
فناوری اطلاعات

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1218356
فناوری اطلاعات

90-91-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: