شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی


فناوری های جغرافیایی در برنامه ریزی روستاییRS،GIS

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1216571
فناوری های جغرافیایی در برنامه ریزی روستاییRS،GIS

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1216571
فناوری های جغرافیایی در برنامه ریزی روستاییRS،GIS

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: