شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال


مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1224128
مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1224128
مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1224128
مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1224128
مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1224128
مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: