شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی


مبانی مدیریت دولتی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218588
مبانی مدیریت دولتی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218588
مبانی مدیریت دولتی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218588
مبانی مدیریت دولتی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218588
مبانی مدیریت دولتی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218588
مبانی مدیریت دولتی

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: