شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زبان و ادبیات فارسی گرایش پایداری


مبانی و شیوه های سبک شناسی آثار ادبی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1213370
مبانی و شیوه های سبک شناسی آثار ادبی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: