شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

کارآفرینی گرایش کسب وکار الکترونیکی


مبانی پیشرفته کارآفرینی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218406
مبانی پیشرفته کارآفرینی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218406
مبانی پیشرفته کارآفرینی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218406
مبانی پیشرفته کارآفرینی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218406
مبانی پیشرفته کارآفرینی

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: