شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید


مبانی پیشرفته کارآفرینی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218406
مبانی پیشرفته کارآفرینی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218406
مبانی پیشرفته کارآفرینی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218406
مبانی پیشرفته کارآفرینی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218406
مبانی پیشرفته کارآفرینی

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: