شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال


مجموعه سازی در کتابخانه های دیجیتال

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1224132
مجموعه سازی در کتابخانه های دیجیتال

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: