شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک


مدیریت استراتژیک پیشرفته

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218670
مدیریت استراتژیک پیشرفته

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218670
مدیریت استراتژیک پیشرفته

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218670
مدیریت استراتژیک پیشرفته

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218670
مدیریت استراتژیک پیشرفته

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: