شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

کارآفرینی گرایش بخش عمومی


مدیریت استراتژیک کارآفرینی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218538
مدیریت استراتژیک کارآفرینی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218538
مدیریت استراتژیک کارآفرینی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: