شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی ورودی قبل 93 92


مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1215148
مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215148
مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1215148
مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215148
مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1215148
مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1215148
مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان
1215148
مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1215148
مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1215148
مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: