شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک


مدیریت تبلیغات و برند

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218677
مدیریت تبلیغات و برند

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218677
مدیریت تبلیغات و برند

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218677
مدیریت تبلیغات و برند

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: