شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی مخصوص 96 95 و بعد


مدیریت دانش

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1314116
مدیریت دانش

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: