شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی


مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1215216
مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215216
مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1215216
مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215216
مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1215216
مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان
1215216
مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: