شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی


مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218578
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218578
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218578
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218578
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218578
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: