شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی


مدیریت رفتار سازمانی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218586
مدیریت رفتار سازمانی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218586
مدیریت رفتار سازمانی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218586
مدیریت رفتار سازمانی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218586
مدیریت رفتار سازمانی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: