شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت کسب وکار گرایش بازاریابی


مدیریت رفتار سازمانی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218471
مدیریت رفتار سازمانی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218471
مدیریت رفتار سازمانی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218471
مدیریت رفتار سازمانی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218471
مدیریت رفتار سازمانی

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1218471
مدیریت رفتار سازمانی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1218471
مدیریت رفتار سازمانی

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان
1218471
مدیریت رفتار سازمانی

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: