شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی


مدیریت رفتار مصرف کننده

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218676
مدیریت رفتار مصرف کننده

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218676
مدیریت رفتار مصرف کننده

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218676
مدیریت رفتار مصرف کننده

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: