شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

اقتصاد کشاورزی گرایش تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی 93 و قبل


مدیریت ریسک کشاورزی آموزش محور

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1411438
مدیریت ریسک کشاورزی آموزش محور

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: