شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت کسب وکار MBA سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات


مدیریت فناوری اطلاعات

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218528
مدیریت فناوری اطلاعات

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: