شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک


مدیریت مالی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218681
مدیریت مالی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218681
مدیریت مالی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218681
مدیریت مالی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218681
مدیریت مالی

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218681
مدیریت مالی

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: