شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی


مدیریت منابع انسانی در بستر فناوری اطلاعات

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218391
مدیریت منابع انسانی در بستر فناوری اطلاعات

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218391
مدیریت منابع انسانی در بستر فناوری اطلاعات

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: