شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک


مدیریت منابع انسانی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218682
مدیریت منابع انسانی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218682
مدیریت منابع انسانی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218682
مدیریت منابع انسانی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218682
مدیریت منابع انسانی

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218682
مدیریت منابع انسانی

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: