شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت کسب وکار MBA گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی


مدیریت منابع انسانی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218470
مدیریت منابع انسانی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218470
مدیریت منابع انسانی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218470
مدیریت منابع انسانی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218470
مدیریت منابع انسانی

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1218470
مدیریت منابع انسانی

94-95-نیمسال-اول

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: