شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مخاطرات محیطی گرایش طبیعی


مدیریت پروژه برای کاهش مخاطرات طبیعی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1216677
مدیریت پروژه برای کاهش مخاطرات طبیعی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1216677
مدیریت پروژه برای کاهش مخاطرات طبیعی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: