شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت


مدیریت پروژه

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1313316
مدیریت پروژه

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1313316
مدیریت پروژه

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: