شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی


مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218392
مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218392
مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218392
مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: