شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی


منطق فازی و هوش مصنوعی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218314
منطق فازی و هوش مصنوعی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218314
منطق فازی و هوش مصنوعی

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1218314
منطق فازی و هوش مصنوعی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218314
منطق فازی و هوش مصنوعی

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان

به ما امتیاز دهید: