شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

فیزیک زمینه اتمی و مولکولی


مکانیک کلاسیک

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1113177
مکانیک کلاسیک

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1113177
مکانیک کلاسیک

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1113177
مکانیک کلاسیک

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1113177
مکانیک کلاسیک

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1113177
مکانیک کلاسیک

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: