شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی


میکروفاسیس پیشرفته

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1116120
میکروفاسیس پیشرفته

90-91-نیمسال-اول

0 تومان
1116120
میکروفاسیس پیشرفته

89-90-نیمسال-دوم

0 تومان
1116120
میکروفاسیس پیشرفته

89-90-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: