شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی


نظریه های سازمان و مدیریت

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1215307
نظریه های سازمان و مدیریت

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215307
نظریه های سازمان و مدیریت

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1215307
نظریه های سازمان و مدیریت

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1215307
نظریه های سازمان و مدیریت

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1215307
نظریه های سازمان و مدیریت

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1215307
نظریه های سازمان و مدیریت

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1215307
نظریه های سازمان و مدیریت

93-94-نیمسال-اول

1000 تومان

به ما امتیاز دهید: