شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی


نظریه های مدیریت دولتی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218581
نظریه های مدیریت دولتی

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218581
نظریه های مدیریت دولتی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1218581
نظریه های مدیریت دولتی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: