شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

برنامه ریزی درسی


نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1211535
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1211535
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

96-97-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1211535
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1211535
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

95-96-نیمسال-اول

3000 تومان
1211535
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس

94-95-نیمسال-تابستان

2000 تومان

به ما امتیاز دهید: