شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

مهندسی کامپیوتر نرم افزار ورودیهای قبل از 93 92


پردازش گفتار

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1115259
پردازش گفتار

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1115259
پردازش گفتار

95-96-نیمسال-تابستان

3000 تومان
1115259
پردازش گفتار

94-95-نیمسال-دوم

2000 تومان
1115259
پردازش گفتار

92-93-نیمسال-دوم

1000 تومان
1115259
پردازش گفتار

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان

به ما امتیاز دهید: