شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زمین شناسی تکتونیک


ژئوتکتونیک1

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1116381
ژئوتکتونیک1

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1116381
ژئوتکتونیک1

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: