شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زمین شناسی پترولوژی


ژئوشیمی پیشرفته

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1116249
ژئوشیمی پیشرفته

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1116249
ژئوشیمی پیشرفته

90-91-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: