شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی ژنتیک ورودی 96 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس
1
1112399
بیوانفورماتیک
2
1112036
ژنتیک
3
1112422
ژنتیک انسانی تکمیلی
4
1112240
ژنتیک مولکولی

به ما امتیاز دهید: