شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

زیست فناوری بیوتکنولوژی گرایش میکروبی


ژنتیک پروکاریوت ها

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1112210
ژنتیک پروکاریوت ها

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1112210
ژنتیک پروکاریوت ها

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1112210
ژنتیک پروکاریوت ها

90-91-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: