شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

کارآفرینی گرایش بخش عمومی


کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1218403
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

96-97-نیمسال-دوم

3000 تومان
1218403
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان

به ما امتیاز دهید: