شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

اقتصاد کشاورزی گرایش تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی 93 و قبل


کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1411427
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

96-97-نیمسال-اول

3000 تومان
1411427
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

95-96-نیمسال-دوم

3000 تومان
1411427
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

91-92-نیمسال-دوم

500 تومان
1411427
کاربرد برنامه ریزی ریاضی در کشاورزی

90-91-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: